søndag den 29. marts 2009

Test: Er du en del af den intellektuelle elite?

Så er det igen blevet tid til en af mine super seriøse test. Denne gang kan du teste, hvorvidt du er en del af den intellektuelle elite eller ej. For selvom at du måske har taget en akademisk uddannelse, så er det jo ikke sikkert, at du er en del af den absolutte intellektuelle elite! Husk at være ærlig!

1. Når du møder nye mennesker, der ikke regelmæssigt læser bøger omkring dit fag- /arbejdsområde, så:

A. Ser du med stor mistro på dem, mens du rækker hånden frem.
B. Rækker du hånden frem og hilser høfligt på dem med et stort smil.
C. Prøver du at undgå deres opmærksomhed og er i det hele taget meget i tvivl omkring, hvordan man skal kommunikere med så primitive skabninger.

2. Du er kun begejstret for underholdning, når:

A. Der er en anden intellektuel med – for så må det jo være i orden.
B. Det er sjovt.
C. Du selv er midtpunktet – for så kan der jo umuligt være tale om meningsløs underholdning for masserne.

3. Du mener, at du:

A. Ved næsten lige så meget som alle de andre arrogante akademikere.
B. Ved en del omkring dit fag- / arbejdsområde.
C. Er klogere end alle andre og dermed også burde være enevældig diktator.

4. Dine indkøb foregår hovedsageligt:

A. Der, hvor de har de ting, som du skal bruge - det har de jo ikke alle de almindelige steder - i hvert fald ikke i den rette kvalitet, fra den rette geografiske placering, lavet ud fra de rigtige politiske holdninger osv.
B. Helt almindelige indkøbssteder - hvor alle andre mennesker også handler.
C. Specialforretninger - hvor du kun møder folk, som du allerede kender og deler (minimum) 99 % af dine holdninger og interesser med.

5. Når du bruger fagudtryk eller begreber, som dine diskussionspartnere ikke kender, så:

A. Sker det hovedsagligt for at dække over din egen uvidenhed eller mangel på gode argumenter.
B. Forklarer du også altid begreberne, så de har en mulighed for at tage stilling til dine argumenter.
C. Forstår du ofte heller ikke selv betydningen af dem – men det er jo ikke nogen hindring for, at man kan bruge dem til at vinde en diskussion.

6. Når du fortæller andre udenforstående omkring dit fag- / arbejdsområde, så tænker du tit:

A. Det forstår de nok alligevel ikke noget af.
B. Hvordan kan jeg mon forklare det, så de også kan se det spændende ved mit fag- / arbejdsområde?
C. Hvorfor spilder jeg dog min tid på de her primitive undskyldninger for mennesker?

7. Hvis du sidder på en cafe og der bliver sat noget populært moderne musik på, som ikke lige falder i din smag, så tænker du:

A. Hvor ærgerligt – endnu en god cafe, der er blevet overtaget af en populistisk kapitalist!
B. Ikke nærmere over det.
C. At Taliban måske alligevel havde en pointe, da de forbød musik.

8. Når du hører nogen ytrer en anden holdning end din egen, så er din umiddelbare reaktion:

A. At du ikke rigtig hører efter – men bruger den overskydende spildtid (mens den anden fortæller) på at forberede din fremlægning af dit eget synspunkt.
B. At lytte opmærksomt, for derefter at stille opklarende spørgsmål - for på den måde at få den bedst mulige forståelse af den andens synspunkt.
C. At du ikke hører efter – for det ville jo være spild af din tid, når du allerede ved alt, hvad der er værd at vide.

9. Når du siger, at man bør hjælpe de svage i samfundet, så er det fordi:

A. At det er politisk korrekt.
B. At du mener, at det giver det bedste samfund.
C. At du gerne vil markere din egen højerestående position i samfundet.

10. Når du taler om den intellektuelle elite, så gør du det hovedsagligt, fordi:

A. At du ikke har noget klogere at sige.
B. Du elsker at gøre grin med arrogante akademikere (også gennem tests på din blog).
C. Du gerne vil understrege, hvor klog du selv er (hvilket desværre ikke er særlig selvindlysende).

Her burde det jo egentlig være overflødigt at komme med nogen yderligere forklaring. Men hvis du stadig skulle være i tvivl omkring, hvorvidt du er en del af den intellektuelle elite, så består den intellektuelle elite af dem, som hovedsagligt har svaret C igennem alle spørgsmålene. Hvis du derimod skulle have svaret A de fleste gange, så er du lige på grænsen. Du er lidt af en wannabe-intellektuel, da du godt kan se fordelene ved at være en del af den intellektuelle elite, men stadig ikke helt har cuttet båndene til den almene befolkning. Hvis du har svaret B flest gange, så bliver du nok aldrig en del af den intellektuelle elite. Du mangler helt grundlæggende egenskaber som f.eks. arrogance, storhedsvanvid, selvhøjtidelighed og kan derfor heller aldrig blive anset som et ligeværdigt medlem af den intellektuelle elite.

21 kommentarer:

Stokbro sagde ...

Hvad/hvem er den intellektuelle elite? Og hvad kan man slutte ud af din gentagne afstandtagen fra denne elite?

Anonym sagde ...

Man kan slutte, at vi aldrig får et seriøst kultur-holdning i Danmark. I Tyskland har de tv-programmer, hvor der diskuteres litteratur i 3 timer, i Danmark har vi smagsdommerne - uha, det elitære morak kradser...... (og P2 lukker)

Hvilken frigid holdning der afspejles med den kedelige test.

Louise sagde ...

@Stokbro:

Hvem er den intellektuelle elite?

Jeg er ikke dommer over nogen, så det har jeg faktisk ikke lyst til at svare på. Det må folk selv vurdere.

Hvad man kan slutte ud fra min gentagne afstandstagen fra eliten?

Tja, det er jo faktisk et ret personligt spørgsmål – da du jo spørg til mine motiver. Men det er vel et udtryk for, at jeg er enormt træt af at høre folk med en akademisk uddannelse se ned på andre mennesker. Derudover så mener jeg også, at de fleste kloge mennesker (også dem med akademisk baggrund) er enormt tolerante og derfor mener jeg, at der er en vis inkonsistens mellem elitens egen påstand om et højere intellekt og så deres arrogante adfærd.

Jeg beklager meget, at du måtte vente så længe på mit svar, men jeg har haft ret travlt siden, at jeg skrev mit blogindlæg i søndags. Mange tak for din kommentar!

@Anonym: Man må godt nok sige, at det er modigt at skrive sådan en kritik helt anonymt! Men jeg har altså ikke skrevet nogen steder, at jeg mener, at man burde lukke P2, så lad venligst være med at tillægge mig holdninger, som jeg ikke har. Jeg beklager naturligvis, at du ikke fandt min test underholdende – men vi kan jo ikke alle være lige så underholdende som dig! :-D

Stokbro sagde ...

Du er ikke dommer over nogen og alligevel dømmer du den "intellektuelle elite", som du fastholder i en anonymitet og lader det være op til hver enkelt læser at give et reelt indhold. Det betyder reelt at du fratager "eliten" selv en teoretisk ret til at forsvare sig. Når du svarer, som du gør, så giver du ikke mulighed for, at konkretisere og uddybe en evt. arrogance, at fastslå om der overhovedet er tale om arrogance eller for eksempel ressentiment. Havde det her nu været en enkeltstående hændelse her på bloggen, så havde det været noget andet, men det sker med mellem, at du gør udfald mod denne karikerede "elite". Dertil kommer at du taler om arrogance som et sagforhold, men det kan man som læser umuligt vide om er tilfældet, idet man ikke ved, hvem denne "elite" er - der kan lige så godt være tale om dit mindreværd.

Louise sagde ...

Ha ha! *G* Jeg tvivler nu stærkt på, at min oplevelse af arrogance skulle bunde i et mindreværd. For det første, fordi den arrogance, som jeg taler om, ikke er rettet mod mig selv, men mod andre uden en akademisk uddannelse. Hvis jeg virkelig havde et mindreværd, så ville det nok være mere sandsynligt, at jeg hoppede med på vognen, da den arrogance, som jeg kritiserer, på mange måder minder om racisme. Man føler sig bedre end et andet menneske pga. et faktuelt forhold (det at man har taget en universitetsuddannelse). F.eks. har jeg hørt sætninger som ”men vedkommende havde heller ikke gået på universitetet” et par gange. Det finder jeg enormt arrogant, specielt fordi at en universitetsuddannelse (desværre) ikke er nogen garanti for, at man ved noget som helst. Men jeg må indrømme, at min kritik nok hovedsagligt er rettet mod humanister, da jeg aldrig har oplevet lignende holdninger indenfor samfundsvidenskab eller naturvidenskab. Jeg ville også meget gerne give dig nogle konkrete eksempler. Problemet er bare, at dette er min blog – så hvis jeg konkretiserer min kritik, så ville jeg også samtidig åbne op for, at man kunne sagsøge mig for injurier.

Mange tak for kvalificeret modstand – næsten uden personangreb! :-D

Stokbro sagde ...

Det var bestemt ikke ment som personangreb! Injurier? Tja, det er ve en smule overdrevet er det ikke? Hvis X siger ABC og du efterfølgende refererer det og giver en kritik af det, så kan det aldrig blive en injuriesag, med mindre du kommer med æreskrænkende udsagn, men jeg kan ikke rigtig se, hvorfor du skulle komme til at gøre det med udgangspunkt i en analytisk tilgang til et givet udsagn.

Jeg er en af de udskældte humanister, dog ifølge testen ikke en del af den kulturelle elite (hvilket jeg godt kunne have fortalt dig uden at tage testen); men jeg har studeret både på AAU og KU og jeg har aldrig mødt den slags udsagn, som du hentyder til.

Arrogance-kortet er bare en smule for let at kaste i ringen og så spæder du det endda op med racisme-kortet bagefter - så skulle man da vist have lukket munden på de fleste.

Men når alt det er sagt, så ved jeg stadig ikke hvem den "kulturelle elite" er. Ud fra hvad du lige har sagt, så drejer det sig om arrogante humanister, men hvor er de henne, hvor er deres attitude og arrogante udsagn at finde?

Louise sagde ...

Jeg ved ikke rigtig, hvorvidt det er overdrevet med injurier – men jeg kan jo heller ikke bevise, hvad diverse personer har sagt til mig igennem tiden. Men det er egentlig også fuldkommen lige meget, da jeg slet ikke har lyst til at udstille nogle mennesker negativt på min blog. Jeg er ikke ude efter nogen mennesker her – kun deres arrogance! Så derfor er da også kun positivt, hvis du virkelig aldrig har hørt nogen udtalelser, som minder om det, som jeg har beskrevet i min test. Men det er nu heller ikke, fordi jeg mener, at det er et udbredt problem blandt humanister. Tværtimod, så mener jeg faktisk, at det er et fåtal - men det er også nok til at skabe et dårligt ry!

Stokbro: Arrogance-kortet er bare en smule for let at kaste i ringen og så spæder du det endda op med racisme-kortet bagefter - så skulle man da vist have lukket munden på de fleste.

Ha ha! *G* Det er altid dejligt, når nogen bemærker detaljerne i ens argumentationsstil! :-D
Men nu er det vel i sin sag ret svært at skrive et blogindlæg, hvor man kritiserer den universitære arrogance - uden at nævne ordet arrogance. (Selvom det da helt klart er muligt – men ud fra hvilken begrundelse skulle jeg dog gøre det?) Derudover så mener jeg også, at den arrogance, som jeg beskriver i min test, på mange måder minder om f.eks. racisme. I begge tilfælde prøver man på at kompensere for sin egen manglende selvtillid ved at fremhæve sig selv og sit eget værd i forhold til en gruppe af mennesker, der på en eller anden måde adskiller sig fra en selv. Jeg kan ikke rigtig se den store forskel! Så det var faktisk ikke bare et argumentationstrick - men en ret væsentlig pointe!

Stokbro: Men når alt det er sagt, så ved jeg stadig ikke hvem den "kulturelle elite" er. Ud fra hvad du lige har sagt, så drejer det sig om arrogante humanister, men hvor er de henne, hvor er deres attitude og arrogante udsagn at finde?

Jeg har heller ikke udtalt mig om den kulturelle elite, så mener du ikke nærmere den intellektuelle elite eller diskutere vi i virkeligheden noget forskelligt?

Stokbro sagde ...

Den måde vores lille sam-skrift har udviklet sig her, peger på problemet med dit indledende angreb på den intellektuelle elite (jeg ved ikke hvorfra den kulturelle elite sneg sig ind???), fordi man som læser får den tanke, at der er tale om en velafgrænset og vel i sagens natur toneangivende persongruppe. Det indkredses til at dreje sig om humanister, hvorefter du siger, at du ikke "mener, at det er et udbredt problem blandt humanister." Dermed er vi ved sagens kerne, at det drejer sig om enkeltpersoners udtalelser og ikke en intellektuel elites. Kan man overhovedet tale om en elite i forhold til de mennesker? Det er svært at sige, eftersom læseren ikke ved, hvem det drejer sig om.

Mht. arrogance- og racisme-kortene så synes jeg, det er en grov og psykologiserende forenkling, at det skulle bunde i mindreværd. En overlegen udtalelse kan jo faktisk bunde i en faktisk forestilling om intellektuel overlegenhed. Du lægger op til, at den intellektuelle elite er en gruppe af mindreværdige enkeltpersoner. Men skal vi være ærlige, så skulle en universitetsuddannet person også gerne være en person med 10. års skolegang eller mindre intellektuelt overlegen. Der er derimod ikke tale om en årsagssammenhæng.

Ovenståene bringer mig frem til, at jeg engang blev anset for at være arrogant og det uden, at jeg overhovedet havde sagt noget overlegent til den pågældende person. Kunne det tænkes, at arrogance-kortet i hvert fald nogle gange kan være udtryk for en persons følen sig "truet" af et andet menneske? Jeg siger ikke, at du nødvendigvis har følt dig mindreværdig, men jeg finder dine tilbagevendende og karikerede angreb på denne (øjensynligt) ikke-eksisterende intellektuelle elite påfaldende.

Du taler om en væsentlig pointe i sammenblandingen af racisme og arrogance, i så fald kender du ikke ordenes betydning. Racisme knytter an til forestillingen om racemæssig overlegenhed, mens arrogance benyttes om personer, der tror sig overlegne i forhold til andre mennesker. De to ting har intet med hinanden at gøre. Man er ikke racist, hvis man mener sig bedre end en anden gruppe af mennesker, men derimod, hvis man mener, at ens egen race er andre racer overlegne - deraf navnet racisme ;)

Louise sagde ...

Stokbro: Dermed er vi ved sagens kerne, at det drejer sig om enkeltpersoners udtalelser og ikke en intellektuel elites.

Jeg kan ikke helt se, hvorfor enkeltpersoner ikke kan udgøre en gruppe. Men selve titlen som den intellektuelle elite den har jeg valgt på baggrund af deres eget udsagn om et højere intellekt – med en vis sarkasme! :-D

Stokbro: Kan man overhovedet tale om en elite i forhold til de mennesker?

Jeg mener ikke, at der er tale om nogen intellektuel elite – men de udgør vel en slags elite indenfor arrogance! :-D

Stokbro: Mht. arrogance- og racisme-kortene så synes jeg, det er en grov og psykologiserende forenkling, at det skulle bunde i mindreværd. En overlegen udtalelse kan jo faktisk bunde i en faktisk forestilling om intellektuel overlegenhed.

Ja, det er rigtigt - der er ikke nogen nødvendig sammenhæng. Men en manglende realistisk forståelse af ens omverden og sig selv kan også tit føre til mindreværd, da en manglende realistisk forståelse også gør det enormt svært at begå sig i verden (med succes).

Stokbro: Ovenståene bringer mig frem til, at jeg engang blev anset for at være arrogant og det uden, at jeg overhovedet havde sagt noget overlegent til den pågældende person. Kunne det tænkes, at arrogance-kortet i hvert fald nogle gange kan være udtryk for en persons følen sig "truet" af et andet menneske?

Ja, men det kunne da let tænkes, at nogen kunne finde på at bruge arrogancekortet f.eks. som en dårlig undskyldning for ikke at skulle forsætte en ellers tabt diskussion. Men det kan man vel ikke ligefrem påstå, at mit blogindlæg skulle være et eksempel på!

Stokbro: Jeg siger ikke, at du nødvendigvis har følt dig mindreværdig, men jeg finder dine tilbagevendende og karikerede angreb på denne (øjensynligt) ikke-eksisterende intellektuelle elite påfaldende.

Ja, men det kunne jo skyldes, at det var sjovt!

Stokbro: Du taler om en væsentlig pointe i sammenblandingen af racisme og arrogance, i så fald kender du ikke ordenes betydning. Racisme knytter an til forestillingen om racemæssig overlegenhed, mens arrogance benyttes om personer, der tror sig overlegne i forhold til andre mennesker. De to ting har intet med hinanden at gøre. Man er ikke racist, hvis man mener sig bedre end en anden gruppe af mennesker, men derimod, hvis man mener, at ens egen race er andre racer overlegne - deraf navnet racisme ;)

Jeg sagde heller ikke, at de to ord var identiske, men at der indgik nogle af de samme psykologiske komponenter i arrogance og racisme. ”I begge tilfælde prøver man på at kompensere for sin egen manglende selvtillid ved at fremhæve sig selv og sit eget værd i forhold til en gruppe af mennesker, der på en eller anden måde adskiller sig fra en selv.”

Mange tak for din kommentar! Jeg beklager mit lidt sene svar - igen! :-D

Stokbro sagde ...

Jeg kan ikke helt se, hvorfor enkeltpersoner ikke kan udgøre en gruppe. Men selve titlen som den intellektuelle elite den har jeg valgt på baggrund af deres eget udsagn om et højere intellekt – med en vis sarkasme! :-D

Fint nok :) Men findes der så en intellektuel elite i Danmark (som du ikke ville møde med sarkasme)?

Selvfølgelig består enhver gruppe af enkeltindivider, men gruppen hænger kun sammen, fordi der er et tilhørsforhold, og det lyder ikke til at dine arrogante humanister har et sådant tilhørsforhold til en gruppe. En gruppe kræver vel også, at der er en accept af, at disse enkeltpersoner indgår i gruppen.

Ja, men det kunne da let tænkes, at nogen kunne finde på at bruge arrogancekortet f.eks. som en dårlig undskyldning for ikke at skulle forsætte en ellers tabt diskussion.

Der var ikke tale om en diskussion, men en helt almindelig samtale - og det var først lang tid efter, at jeg fandt ud af, at det havde forholdt sig sådan.

Jeg sagde heller ikke, at de to ord var identiske, men at der indgik nogle af de samme psykologiske komponenter i arrogance og racisme.

Jo, men hvad har det med sagen at gøre? Hvorfor overhovedet drage racisme-begrebet ind i din argumentation, når det ikke har noget med racisme, at gøre? Er det ikke bare et billigt retorisk kneb, der understrege hvor anløbne disse arrogante personer er?

Anonym sagde ...

At kritisere folk for at ikke at være modne pga. at de skriver som anonyme kan bedst betegnes som en ondartet ad hominem. Var du ikke fan af logik? (Og dermed forhåbentlig fejlslutningslære.)

Om personen der skrev det var en gabende idiot er ligegyldigt for det personen skrev.

-

Derefter kritiserer du personen for at lave en stråmand, men laver selv en lige efter. (Om at være underholdende.)

-

Så er der hvad der minder om en guilt by association med din kommentar om, at det minder om racisme.

-

Derefter en underlig bemærkning om, at man ikke kan vurdere folk ud fra hvilken uddannelse de har taget(en slags godartet ad hominem, i en bred forstand), fordi at dette ikke giver nogen garanti. Men intet giver nogen garanti for noget som helst. Det er altid muligt at tage fejl om alting. Det er sandsynlighederne der tæller. At have en relevant uddannelse giver en god sandsynlighed for at man ved hvad man taler om.

-

Jeg kunne blive ved, men det er ikke nødvendigt.

Kender du den her?
http://www.fallacyfiles.org/taxonomy.html

Louise sagde ...

@ Anonym

Måske skulle læse mit svar en ekstra gang, inden at du skriver en kommentar. For jeg har altså ikke kaldt nogen for umoden! Jeg skrev, at det ikke var særligt MODIGT at skrive anonyme kommentarer! Dermed antager jeg, at det argument skulle være tilbagevist, da du jo selv kan scrolle op i de forrige kommentarer.

Om jeg er fan af logik? Ja, det kan man vel godt sige, men jeg har heller ikke begået nogen stråmand – du har til gengæld læst forkert! :-D

Syntes du ikke selv, at det er lidt let bare at kalde mine argumenter for diverse logiske fejlslutninger uden at begrunde dem? Hvori består helt præcist guilt by association i min sammenligning af arrogance og racisme?

Vi er ikke særlig overraskende også uenige om sandhedsbegrebet, men lad os endelig bare lade den diskussion ligge. Tak for din kommentar – trods alt! :-D

@Stokbro

Stokbro: Fint nok :) Men findes der så en intellektuel elite i Danmark (som du ikke ville møde med sarkasme)?

Ja selvfølgelig, da jeg generelt ikke møder folk med sarkasme – det kan hurtigt give folk et indtryk af, at man er enormt negativ! Men jeg bryder mig generelt ikke særlig meget om sammensætningen af ordet intellektuel og elite – da det giver nogle ret negative associationer. Derudover mener jeg heller ikke, at betegnelsen den intellektuelle elite særlig ofte bliver brugt til at betegne mennesker, der har store intellektuelle egenskaber eller kompetencer!

Stokbro: En gruppe kræver vel også, at der er en accept af, at disse enkeltpersoner indgår i gruppen.

Det afhænger jo lidt af, hvordan man definerer en gruppe. Men umiddelbart vil jeg da også gerne medgive, at det kræver en vis form for accept. Nu har du desværre ikke rigtig specificeret, hvilken form for accept eller fra hvem, du mener, at accepten skal komme – hvilket gør det lidt svært at svare uddybende.

Stokbro: Jo, men hvad har det med sagen at gøre? Hvorfor overhovedet drage racisme-begrebet ind i din argumentation, når det ikke har noget med racisme, at gøre? Er det ikke bare et billigt retorisk kneb, der understrege hvor anløbne disse arrogante personer er?

Ha ha! *G* Ja, det kunne man måske godt foranlediges til at tro! Men jeg mener stadig ikke, at det er uvæsentligt at sammenligne de psykologiske komponenter i arrogance og racisme – da jeg ser dem som ret identiske! Altså de psykologiske motiver og bevæggrunde – ikke ordene! :-D Mange tak for din kommentar! Behøver jeg at nævne, at jeg har haft travlt? :-D

Stokbro sagde ...

Et lidt sent svar (og kort, da vi ikke synes at nærme os hinanden). Du skriver til sidst:

"jeg mener stadig ikke, at det er uvæsentligt at sammenligne de psykologiske komponenter i arrogance og racisme – da jeg ser dem som ret identiske!"

Jeg forstår dig således (gennem det at du fastholder din sammenlignings væsentlighed og den afsluttende punktuation), at arrogante humanister og f.eks. Ku Klux Klan eller WASP er relaterede.

Louise sagde ...

Jeg forstår ikke helt, hvorfor mit blogindlæg har ført til den her diskussion. Men nej, jeg mener ikke, at de er relaterede. Hvilken relation skulle der være? Jeg taler om, at de to grupper af mennesker har nogle af de samme psykologiske tilstande – men derudover mener jeg ikke, at grupperne nødvendigvis har nogle andre fællestræk. Men jeg vil da gerne vide, hvori du mener, at den psykologiske forskel består imellem fænomenerne arrogance og racisme? Tak for din kommentar!

Stokbro sagde ...

"...derudover mener jeg ikke, at grupperne nødvendigvis har nogle andre fællestræk."

Så er det, at jeg har umådeligt svært ved at se, hvorfor du inddrager en gruppe af mennesker, som ikke har andet til fælles med en anden gruppe af mennesker end at du mener, at begge grupper lider af mindreværd? Det er et groft eksempel på vurdering fremfor beskrivelse - og da det er en beskrivelse du syns at ville formulere i kommentarsporet er det problematisk - efter min mening.

Jeg aner ikke hvad den psykologiske forskel er, fordi jeg ikke har et tilstrækkeligt empirisk grundlag for en sådan kategorisering, som du her kommer med. I øvrigt har jeg noget nær ingen tiltro til den lags kategoriseringer af individer, fordi man så nemt (måske snarere altid) overser de individuelle bevæggrunde.

Diskussionen her udsprang af din (vedholdende) karikering af en ikke nærmere defineret gruppe af mennesker, der først var en "intellektuel elite", siden "humanister" og så endelig "nogle humanister", som du har mødt personligt. I en anden diskussion vi havde om samme emne, kunne du derimod godt acceptere begrebet elite, hvis det var forbundet med sportsudøvere. Det er på den baggrund, at jeg begyndte at tale om ressentiment fra din side. For nogle ting accepterer du uden videre andre ting ikke, og det almene bliver efterhånden, som man spørger ind til det, mere og mere særskilt, hvorved retorikken i dit indlæg bliver en smule skinger og misvisende (ligesom inddragelsen af racisme-begrebet, der som sådan ikke har noget med arrogance at gøre - eller anderledes formuleret: hvorfor inddrager du kun racismen i dette indlæg og ikke alle mulige andre mindreværdsymptomer? Hvad er motivet for inddragelsen af racismen, hvis ikke (gennem analogisk slutning) at undergrave en gruppe mennesker som du ikke bryder di om? Er disse mennesker, du tager udgangspunkt i racister? Altså ud fra den leksikalske definition?).

Louise sagde ...

Stokbro: I øvrigt har jeg noget nær ingen tiltro til den lags kategoriseringer af individer, fordi man så nemt (måske snarere altid) overser de individuelle bevæggrunde.

Jeg prøver ikke på at kategoriserer nogen mennesker med min test. Jeg gør grin med nogle mennesker, som jeg har kendt. Jeg afviser heller ikke, at de kunne have andre individuelle grunde, men det ændre ikke på, at deres adfærd virker arrogant. Da du formodentlig ikke kender de pågældende mennesker, så mener jeg ikke rigtig, at du kan tage stilling til den påstand.

Stokbro: Diskussionen her udsprang af din (vedholdende) karikering af en ikke nærmere defineret gruppe af mennesker, der først var en "intellektuel elite", siden "humanister" og så endelig "nogle humanister", som du har mødt personligt.

Hov, hov, de var ikke først det ene, så det andet og så det tredje. De er alle tre - hvoraf den intellektuelle elite bygger på deres eget selvbillede! Det er ligesom, at du mener, at min tekst burde tage højde for alle slags intellektuelle typer, men hvorfor skal den det? Er det fordi, at du ikke kan lide, at jeg bruger ordene den intellektuelle elite sarkastisk?

Stokbro: I en anden diskussion vi havde om samme emne, kunne du derimod godt acceptere begrebet elite, hvis det var forbundet med sportsudøvere.

Jeg har ikke noget problem med at omtale nogle mennesker som en elite – uanset om der er tale om en intellektuel eller sportslig elite. Jeg syntes blot, at man må kræve, at de omtalte personer så også reelt udgør en elite!

Stokbro: hvorfor inddrager du kun racismen i dette indlæg og ikke alle mulige andre mindreværdsymptomer? Hvad er motivet for inddragelsen af racismen, hvis ikke (gennem analogisk slutning) at undergrave en gruppe mennesker som du ikke bryder di om?

Det var et eksempel! Men hvis du virkelig gerne vil vide, hvorfor jeg valgte netop dette eksempel, så skyldes det nok, at ordene den intellektuelle elite mindede mig om filmen Hitlers elite, som blandt andet bygger på Hitlers ønske om at skabe det tredje riges elite gennem napolaer (national-politiske institutioner for indlæring). Men du har da ret i, at jeg sagtens kunne have valgt nogle andre eksempler!

Stokbro: Er disse mennesker, du tager udgangspunkt i racister? Altså ud fra den leksikalske definition?

Det er egentlig irrelevant for diskussionen, men det antager jeg ikke, at de er - selvom jeg dog heller ikke kan afvise det.

Tak for din kommentar – mon der kommer endnu en?
:-D

Stokbro sagde ...

hehe ... nej, nu tier jeg stille ... altså efter den her forstås ;)

Anonym sagde ...

Gud hvor det dog anstrengende at læse denne diskussion, specielt når svaret fremgår tydeligt: Stokbro du er den intellektuelle elite, og en virkelig anstrengende en af slagsen. Og ja, det er nemlig helt korrekt,(og undskyld jeg er så direkte) at det er humanisterne som tilhører denne elite. Et godt eksempel er denne laaaaaange diskussion om den såkaldte interlektuelle elite. Ingen andre fakulteter ville koge så meget suppe på den Stokbro!

Anonym sagde ...

Nå ja, og for øvrigt er det også flot lige at "faunte" hvor man har læst, for at vise hvor vigtig man er.Det er jo ikke elitært eller snobbet på nogen måde.
I vil sikkert rigtig gerne vide, om jeg har læst på universitet eller ej, for at vide hvorvidt i skal respondere på dette, eller jeg blot er en almen landsbytosse. Forøvrigt er dette ikke rettet mod dig Louise. Jeg synes, at det er en super fin blog med nogle interessante og tankevækkende synspunkter.

Anonym sagde ...

Og med "faunte" menes naturligvis "flaunte"... Smiler

Louise sagde ...

Mange tak for de pæne ord om min blog! :-D Men jeg svarer altid på kommentarer uanset, hvilket uddannelsesniveau vedkommende så ellers skulle have! Som det gerne skulle fremgå af mit blogindlæg, så er en universitetsuddannelse jo desværre heller ikke nogen garanti for stor intellektuel formåen. Tak for dine kommentarer!