søndag den 23. marts 2008

Top 10 over erhvervslivets fordomme om humanister

Der er alt for mange arbejdsløse humanister og hvorfor er der egentlig det? Det findes der helt sikkert mange forskellige forklaringer på, men mon ikke en af dem kunne være fordomme? Her findes der naturligvis ingen lette løsninger, men en vis bevidsthed omkring erhvervslivets fordomme om humanister kunne måske afhjælpe problemet. Bevidsthed om fordomme er jo en af de bedste måder, hvorpå man kan bekæmpe fordomme. Derfor kommer der her en samlet liste over nogle af erhvervslivets fordomme omkring humanister til enhver studerende på humaniora. Det er fordomme, som jeg enten selv har hørt i erhvervslivet (dog ikke nødvendigvis rettet mod mig selv) fra andre humanister i erhvervslivet og generelt fra folk, som jeg ellers kender i erhvervslivet. Der findes sikkert også mange andre fordomme, men her er nogle af dem, som jeg har hørt flest gange.

10. Manglende evne til at arbejde selvstændigt eller sammen med andre. Afhængig af din uddannelses struktur, så mangler du enten den ene eller den anden kompetence. Enten kan du ikke arbejde selvstændigt dvs. løse dine arbejdsopgaver alene og tage selvstændige beslutninger og initiativer. Eller også kan du ikke samarbejde med andre mennesker dvs. arbejde under andres ledelse og give/modtage feedback. Der er nogen som ligefrem hævder, at humanister ikke evner at samarbejde med andre faggrupper og at der dermed kunne være tale om en vis form for studieracisme blandt humanisterne.

9. De tror selv, at de ved det hele om erhvervslivet, men ved forbløffende lidt. Mange hævder, at humanister tror, at de ved alt omkring erhvervslivet og hvordan det fungerer – uden nogensinde at have været en del af det. Her går anklagen hovedsageligt på, at humanisterne muligvis har en vis teoretisk viden omkring området, men da denne viden sjældent er baseret på samfundsmæssig, erhvervsfaglig eller økonomisk viden (men mere sociale og litterære aspekter) så hænger deres viden kun sjældent sammen med, hvordan erhvervslivet fungerer i praksis.

8. Dovne og uansvarlige. Her går fordommen meget på, at man mener, at humanister er blevet for vant til ikke at lave noget og dermed er blevet dovne. Mange mener direkte, at uddannelsen har gjort humanisterne vant til at sove længe og slappe af. Derfor går bekymringen ofte på, hvorvidt en humanist overhovedet vil kunne møde til tiden, arbejde effektivt og overholde sine deadlines.

7. Manglende kreativitet. Pga. for meget skoling, så er enhver form for kreativ sans forsvundet. Og derfor egner de sig heller ikke til at udvikle nogle nye produkter eller udtænke nye løsningsforslag. Her kunne man evt. også nævne en manglende kreativitet i forhold til, hvordan man kan omsætte sin viden fra universitetet til erhvervsfaglige kompetencer.

6. Manglende evner indenfor ledelse. Humanister har ingen erfaring med, hvordan man planlægger, tilrettelægger og udfører større projekter sammen med andre mennesker. De har heller ikke nogen erfaring med, hvordan man kan motivere eller lede andre mennesker. Spørgsmålet er så, om man reelt kan forvente det af en nyuddannet - uanset hvilken uddannelse vedkommende så ellers har taget?

5. Mangler basale IT kundskaber. Det her punkt har jeg godt nok lidt svært ved at forstå, men jeg må jo nævne det, når jeg har hørt det. Der findes øjensynlig flere humanister, som mangler generelle kundskaber indenfor IT med basis værktøjer som Windows, PowerPoint, Excel og Word. Hvordan det så er lykkes dem at tage en universitetsuddannelse uden disse kundskaber, ja, det må jo stå hen i det uvisse.

4. De kræver en ekstrem høj løn til at begynde med. Det afhænger naturligvis af, hvad man mener med en høj løn. Men generelt er det sådan i erhvervslivet, at man ikke begynder i chefrollen og med en matchende chefløn - bare fordi man har gået på universitetet. Nej, man begynder i den rolle som matcher ens erhvervsfaglige kompetencer og dermed får man også den passende løn til lige netop det job. Nogle humanister er så heldige, at de får et godt job med en god løn med det samme. (Men dette skyldes ofte, at de har udviklet nogle erhvervsmæssige kompetencer under studiet eller at de bare kendte de rigtige mennesker.) Men langt de fleste mennesker arbejder sig op i hierarkiet, for sådan fungerer virkeligheden og den er jo som bekendt ikke nogen drømmeverden.

3. Manglende overensstemmelse mellem faglige kvalifikationer/kompetencer / projekter og erhvervslivet. Her mener erhvervslivet, at humanister tit specialiserer sig eller udvikler nogle faglige kompetencer på universitetet, som man ikke kan bruge i erhvervslivet. Altså bør man være lidt opmærksom på, hvorvidt ens interesseområder og større afhandlinger for ensidigt fokuserer på et emne, som måske ikke har så meget erhvervsfaglig relevans. For hvis man gerne vil fremtidssikre sine studier og gøre sin uddannelse mere erhvervsfaglig, så er det vigtigt at tænke frem. Hvordan kan jeg senere bruge mine universitetskompetencer i erhvervslivet? Hvilke af mine faglige interesseområder (og de medfølgende faglige kompetencer på disse områder) vil jeg bedst kunne bruge i erhvervslivet? Her kan man så lidt kritisk sortere de mindst erhvervsrelevante fra og gemme dem til et privat studie.

2. Manglende fleksibilitet og arrogance. Her mener erhvervslivet tit, at humanister er for fine til at arbejde i erhvervslivets virkelighed. Altså vil humanister kun arbejde indenfor et meget snævert fagligt område og dermed bliver de også hurtigt umulige at bruge i en hverdag, som byder på vidt forskellige udfordringer.

1. Har ingen praktisk erfaring med erhvervslivet eller arbejdsmarkedet. Her er der kun en ting at sige – få et studiejob. Erhvervslivet vil meget hellere høre, at du har arbejdet i en børnehave, Bilka og H&M - end at du ikke har haft noget studiejob. En universitetsuddannelse indenfor humanioria er på ingen måde en garanti for, at du automatisk får et job – med mindre du bliver ansat på universitetet. At komme med ens uddannelsespapirer uden nogen form for joberfaring er det samme som at bekræfte erhvervslivets fordomme. Og dermed vil du også automatisk blive konfronteret med alverdens fordomme om dovenskab, manglende stabilitet osv. - uanset hvor gode dine papirer og karakterer så ellers er. Derfor er det enormt vigtigt at få et studiejob - så kan du altid hen af vejen prøve på at få et bedre og mere studierelevant job. Der er også rigtig mange topledere og direktørere som i sin tid er begyndt som fabriksmedarbejdere og ekspedienter, for det giver nemlig en rigtig god forståelse af, hvordan erhvervslivet fungerer både på godt og ondt.

Det vigtigste aspekt ved at være opmærksom på erhvervslivets fordomme, er naturligvis, at man som humanist ikke bekræfter deres fordomme - hvis man altså vil have et job.

8 kommentarer:

Humjob sagde ...

Enig i at bevidsthed om fordomme er en af de bedste måder at ændre dem på.

Vær med til at profilere humanister i erhvervslivet på Humjob.dk :)

Louise sagde ...

Humanister i erhvervslivet – meget interessant link! Det var også meget rart, at der endelig var nogen som gad at skrive en kommentar til mit blogindlæg om erhvervslivets fordomme om humanister! :-D

Stefan sagde ...

Louise, du er vist lige blevet "networked" :P

Jeg skrev en kritisk kommentar til deres ligegyldige grunde til at ansætte en humanist. Glæder mig til at se, om den kommer igennem ego-brandingfilteret.

Mads Gram sagde ...

@Louise tak!

@Stefan Har du skrevet en kommentar på vores blog? Vi modererer ikke kommentarene, så jeg ved ikke hvad det er for et filter du refererer til?
Håber du vil prøve at poste din kommentar igen, kritisk eller ej:)

Louise sagde ...

@Stefan: Ha ha! Ja, det kunne godt se sådan ud, men mon ikke at Mads også har nogle mere altruistiske ønsker på humanisternes vegne med bloggen, Facebooksiden osv.? Det kunne man da i hvert fald håbe! :-D

@Mads: Fair nok, I har ikke noget filter, men hvor har I så gjort af Stefans kommentar? Bortset fra det, så syntes jeg faktisk, at jeres ide med bloggen er rigtig god! :-D

Mange tak for kommentarerne!:-D

Stefan sagde ...

Nå, det er nok mig der har klokket i det mht. kommentaren.

Essensen var at det at sælge sig selv som "humanist":

1) bruger en universitets-intern distinktion, som ikke er relevant i erhvervslivet

2) ligger på et for højt abstraktionsniveau (som at sælge sig på at man er 'et møbel', hvis man er en stol).

Derfor bliver de fleste forsøg på at artikulere "hvorfor du burde ansætte en humanist" også altid til pinlige varmlufts-floskler, som alle faggrupper med tilsvarende uddannelseslængde kan skrive under på.

Louise sagde ...

Nå, så var det måske slet ikke Mads’ skyld? :-D Men du har ret i, at NOGLE humanister er frygtelig dårlige til at sælge sig selv, så de nærmest bekræfter folks fordomme - frem for det modsatte!

Tak for din kommentar! :-D

Mads Gram sagde ...

@Stefan

Ad1: distinktionen er vel relevant, hvis den kan være med til at højne HR-afdelingernes bevidsthed om værdien i at søge efter kandidater fra humaniora i stedet for kandidater fra fx handelshøjskolen

Ad2: i forhold til ens egen 1-sides jobansøgning er jeg fuldstændig enig. Der skal den personlige og skarpt vinklede profilering findes frem. Specifikke faglige kompetencer relevante for jobbet er selvfølgelig en del af denne profilering.

Men i forhold til generelle humanistiske kompetencer, så tror jeg lister som den du refererer til på vores blog kan være med til:

A: at skabe dialog internt blandt humanister om, hvilke kompetencer vi gerne vil udvikle,
B: og interesse eksternt blandt virksomhederne i, hvad disse kompetencer kan bruges til.

Som skrevet er listen baseret på en ældre spørgeskemaundersøgelse fra 2006, så spørgsmålet er om en lignende undersøgelse i dag ville give andre svar…