søndag den 28. august 2011

Forskellen mellem hunde og katte

Selvom jeg har mødt nogle enkelte katte som umiddelbart virkede til at være god som dagen er lang, så forekommer det mig alligevel at eksemplerne nedenfor meget godt illustrere forskellen mellem katte og hunde og deres forhold til mennesker:
onsdag den 17. august 2011

Skab høj kvalitet og reducer udgifterne!

Det lyder måske en smule utopisk at skabe højere kvalitet samtidig med, at man reducerer udgifterne - men det er ikke desto mindre kravet til sundhedsvæsenet i dag! Med en befolkningssammensætning der forandrer sig hen imod, at mennesket lever længere og længere samtidig med at behandlingerne bliver både flere og mere kompliceret. Så skaber videnskaben også hele tiden nye og stigende forventninger hos borgerne i forhold til, hvad de kan blive behandlet for, ventetiden og behandlingens kvalitet. Så det er et meget konkret problem, når der bliver flere brugere og færre til at betale for de stadigt stigende udgifter – det sætter det danske velfærdssamfund under pres. Det har Carl Holst næstformand i Danske Regioner også udtalt følgende om:

"Udgifterne til det danske sundhedsvæsen er steget med 23 procent gennem de seneste 10 år. Det er en udvikling, der næppe kan fortsætte. Løsningen er kvalitet. Ved at behandle rigtigt første gang, kan vi både levere en bedre kvalitet og reducere omkostningerne."

Helt konkret så koster det danske sundhedsvæsen årligt ca. 97 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 17370 kroner per dansker. Heraf går cirka 78 procent (ca. 75 milliarder) til sygehusene, 15 % (14,5 milliarder) til de praktiserende læger og 7 % (7 milliarder) til medicintilskud. Men udgifterne er stadigt stigende med cirka 3-4 % procent hvert år og derfor er udgifterne også steget med 27 milliarder eller 39 % fra 2000 til 2011 samtidig med, at produktiviteten er steget med 19 % fra 2007 til 2010. (Det bør også nævnes her, at væksten i udgifterne var minimal i 2010.) Og her skal man også huske på, hvordan de stigende krav til nyt teknisk udstyr og de stigende udgifter til medicin også spiller en væsentlig faktor i forhold til muligheden for at holde udgifterne nede. Derfor er der nu en massiv opmærksomhed på kvalitetsbegrebet og derfor handler det ikke længere om kvantitet. Som Bent Hansen formanden for Danske Regioner udtalte i februar:

"Sundhedsområdet er et velfærdsområde og ikke et driftsområde. Derfor skal vi væk fra den sygehusmodel, der er bygget op omkring en målsætning om at sikre borgerne mest mulig behandling. Vi skal i stedet sætte nogle konkrete kvalitetsmål, der sikrer, at patienterne får den bedst mulige behandling."

Kvalitet handler om at undgå fejl og derfor koster god kvalitet heller ikke nødvendigvis ekstra – det gør dårlig kvalitet til gengæld. Man skaber kvalitet ved at skabe en bedre patienttilfredshed vha. patienttilfredshedsundersøgelser og inddragelse af patienterne i tilrettelæggelsen af behandlingerne. Ved at undgå spild og skabe mere effektive arbejdsgange, så man kan undgå uhensigtsmæssige administrative og kliniske arbejdsprocesser. Ved at gå målrettet efter at forebygge fejl og lære af ens egne tidligere og andres fejl og dermed nedbringe dødeligheden.

Hvert år er ca. 9 ud af 10 danskere i kontakt med sundhedsvæsnet enten via egen læge, diverse speciallæger eller sygehusene. I 2010 blev 2,4 millioner danskere behandlet på de offentlige sygehuse og 46.000 blev indlagt på de psykiatriske sygehuse. Derudover var der også 6,6 millioner ambulante besøg på de somatiske og 1 million ambulante besøg på de psykiatriske sygehuse. Det er rigtigt dyrt og med et stigende antal ældre, så skal politikerne i særlig grad overveje, hvordan man bruger borgernes penge bedst muligt, således at man får mest mulig kvalitet for pengene. Kvalitet er ikke nødvendigvis lig med den dyreste, billigste eller den til enhver tid eksisterende behandling, men er den behandling, der giver de bedste resultater og den højeste livskvalitet for patienterne.

mandag den 8. august 2011

Fokus på patientsikkerhed redder livI USA dør omkring 96.000 mennesker hvert år af en infektion eller en lægelig fejl på et hospital - og næsten alle disse dødsfald kunne være forebygget. Hospitalet Denver Health har sat fokus på patientsikkerheden og det har nu medført, at Denver Health har den laveste dødelighed blandt de medicinske centre i hele USA. Helt konkret betyder det med CEO for Denver Health Dr. Patricia Gabows egne ord at:

"...last year... 213 people walked out of here alive who would have been expected to die. So, that makes the statistic into a very personal aspect for people who, in fact, lives were saved."

Dr. Patricia Gabow forklarer også, hvad der var udgangspunktet for den øgede fokus på patientsikkerhed:

"It was about seven or eight years ago, and I said to my chief of medicine, you know, I can't stand this anymore. We're doing things just like we did when I was an intern more than 40 years ago. We have new drugs, we have new technologies, but, basically, the way we are delivering health care is pretty much what it was 40 years ago."


I videoen udtaler Donald Berwick chefen for det offentlige sundhedsvæsen i USA Medicare og Medicaid sig også om Denver Healths imponerende resultater:

"They are getting levels of performance that most of the rest of us in health care can only envy. The vast majority of their patients are either uninsured or Medicaid patients. They deal with a very, very stressed population. And they are proving that that kind of care isn't just kind of good enough. It can be the best care -- actually, the best care in the country. They are showing the rest of us what's possible."

Berwick, som også er tidligere leder af Institute for Healthcare Improvemet, ønsker ikke bare at reducere antallet af hospitalsinfektioner over de næste to år, men vil fra 2012 også gå over til at betale og straffe hospitalerne efter, hvor godt de klarer sig i forhold til patientsikkerheden. Og det er muligvis nødvendigt med straf og belønning ifølge
Professor Dr. Mark Earnest fra Denver Health:

"There is a perception that -- that smart, dedicated, and doing the things the way I have been trained to do it is as good as it can be. And, so, sometimes, it takes -- it takes us being pushed."

Earnest giver også et glimrende eksempel på, hvorfor det er problematisk, at hospitalerne bliver betalt for at udbedre hospitalsinfektionerne:

"If you took your car in and somebody repaired the car, and it broke down again next week, and the garage got paid to fix it the second time just the way they got it the first time, there is not a lot of incentive to get it right the first time."

Så det bliver rigtig spændende at se, hvad de politiske forandringer vil medføre af resultater.

søndag den 7. august 2011

Videnspredning for at skabe bedre kvalitet uden at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang

Jeg vil gerne lige gøre opmærksom på Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) har skabt et forum for videnspredning i Sundhedsvæsenet, hvor:

"...fagprofessionelle fra sundhedsvæsenet kan udveksle erfaringer og gode idéer. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter uden at opfinde den dybe tallerken forfra hver gang!"

Det syntes jeg i sig selv er en rigtig ide, så derfor har jeg også tilmeldt mig sitet og forleden udgav jeg også mit indlæg "Hvad er kvalitet?"(som jeg også tidligere har udgivet her på bloggen). Hvis du har lyst til at diskutere kvalitetsudvikling, så bliv en del af mit netværk om Kvalitetsudvikling på ViS.dk.

ViS har for øvrigt også bloggen Hovederne på bloggen.