torsdag den 18. september 2008

Humor - et effektivt masseødelæggelsesvåben mod terrorisme

Det er meget omdiskuteret, hvorvidt man må lave sjov med religion, men der har endnu ikke været de store diskussioner omkring, hvorvidt man må lave sjov med terrorisme. Derfor må man indtil videre antage, at det er helt i orden (så kan man jo altid lære af sine fejltagelser senere). Men umiddelbart så vil jeg også hævde, at humor kan bruges som et ganske effektivt masseødelæggelsesvåben imod enhver form for terrorisme. (Dette hævder jeg på baggrund af Wikipedias danske definition af masseødelæggelsesvåben, som værende en ”betegnelse for ikke-konventionelle våben, der har evnen til at medføre store, ukontrollerbare tab.”) Terrorisme handler ikke så meget om at slå folk ihjel, men mere om at skræmme folk og dermed skabe frygt og angst. Søren Kierkegaard har skelnet imellem angst og frygt ved at sige, at frygt har en genstand, mens angsten er genstandsløs. Terrorisme er på mange måder også genstandsløs, da terrorisme ofte rammer helt tilfældige mennesker uden nogen dybere begrundelse eller formål. Terrorisme har derfor også en meget mere omfattende og ødelæggende effekt på samfundet gennem angsten end gennem frygten for de konkrete ødelæggelser ved et terrorangreb. Derfor mener jeg også, at humor er et glimrende våben imod terrorismens ødelæggende og angstskabende effekt på et samfund. For gennem humor kan man sætte det alvorlige i et nyt perspektiv, hvor det ukendte eller skræmmende bliver gjort til genstand for latter. Dermed gør man det alvorlige og skræmmende til noget konkret og håndgribeligt, hvilket ødelægger ethvert grundlag for angst. Det er også begrundelsen for, at humor kan have en befriende effekt på ethvert alvorligt emne. Så derfor præsenterer jeg hermed endnu et effektivt våben i kampen mod terrorisme: En reklame for den nye dvd The World's Wildest Terrorist Video Bloopers:

Ingen kommentarer: