søndag den 21. februar 2010

30 gode bøger om filosofi

Her er nogle af de filosofibøger, som jeg har stående på min bogreol, som jeg gerne vil anbefale til andre, som skulle være interesseret i at læse lidt filosofi:

1. Arthur Schopenhauer: Die Kunst, Recht zu behalten (Sjov læsning om, hvilke former for argumentation man IKKE skal bruge i en diskussion, men som andre kan finde på at bruge imod én.)

2. Axel Honneth: Kampf um Anerkennung (Honneths tankevækkende bog om anerkendelsens betydning i samfundet.)

3. Carl Koch: Den danske filosofis historie: Den danske idealisme: 1800-1880 (bind 4) og I positivismens tidsalder 1880-1950 (bind 5) (Fantastisk serie om den danske filosofis historie – særligt disse to bind.)

4. David Favrholdt: Filosofisk Codex - Om begrundelsen af den menneskelige erkendelse (Spændende og velformuleret opgør med skepticismen og relativismen.)

5. David Favrholdt m. fl.: Hvad er tid? (En yderst spændende diskussion af tidsbegrebet.)

6. Erich G. Klawonn: Udkast til en teori om moralens grundlag (Det mest velgennemtænkte filosofiske værk om metaetik, der er skrevet i nyere tid.)

7. Erich G. Klawonn: Jeg'ets Ontologi (Klawonns første mesterværk.)

8. Frans De Waal: Politik blandt chimpanser (De Waals meget tankevækkende og omdiskuterede bog omkring politik og magt hos en flok chimpanser.)

9. Harry G. Frankfurt: The Importance of What We Care About (Bør læses af alle uden en fri vilje.)

10. Henrik R. Wulff m.fl.: Medicinsk filosofi (Grundbogen i medicinsk filosofi igennem flere år på medicinstudiet.)

11. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (Kants betydningsfulde erkendelsesteoretiske værk.)

12. Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social ou Principes du droit politique (Rousseaus bog om forudsætningerne for demokrati.)

13. Jean-Paul Satre: L'Existentialisme est un humanismer (Satres berømte værk om, hvorledes mennesket gennem sine frie eksistentielle valg og engagement gør livet muligt.)

14. John Rawls: A Theory of Justice (Rawls værk om den objektivt retfærdige fordeling af goderne i samfundet.)

15. John Stuart Mill: Utilitarianism (Nytteetikkens grundbog)

16. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. (Spændende betragtninger over samtalens grundprincipper.)

17. Jørgen Hass: Illusionens filosofi (Spændende tanker over Nietzsches deprimerende filosofi.)

18. Karl Popper: The Open Society and Its Enemies og The Poverty of Historicism (Poppers velgennemtænkte argumentation imod enhver form for historicisme.)

19. Lars F. H. Svendsen: Frygt (Spændende læsning om frygtens indflydelse på mennesket.)

20. Mogens Skadborg, Torben Andreasen og Kamma Bertelsen: Etiske spørgsmål i medicinen (To lægers spændende overvejelser over forskellige etiske problemstillinger.)

21. Morten Kringelbach: Hjernerum – Den følelsesfulde hjerne (Spændende bog om, hvad hjerneforskning kan fortælle om menneskets følelser, hukommelse, bevidsthed osv.)

22. Peter Singer & Helga K.: A Companion to Bioethics (Glimrende oversigtsværk til et meget stort og spændende filosofisk område.)

23. Platon: Symposion (Platons smukkeste dialog om kærlighed.)

24. Rehné Christensen og Martin Vinding: Erhvervsfilosofi - filosofiske bidrag til virksomheder og organisationer (Spændende bog omkring, hvorledes filosofi kan bruges indenfor erhvervslivet.)

25. Robin Engelhardt og Hans Siggaard Jensen: Ergo - Naturvidenskabens filosofiske historie (Fantastisk bog omkring naturvidenskabens filosofiske udvikling.)

26. Søren Harnow Klausen: Hvad er videnskabsteori? (Spændende og særdeles velskrevet introduktion til videnskabsteori.)

27. Søren Kierkegaard: Kjerlighedens Gjerninger (Kierkegaards smukke værk om kærlighed.)

28. Thomas W. Jensen m.fl.: Følelser og kognition (Spændende bog omkring følelsernes neurobiologi.)

29. V.S. Ramachandran: The Emerging Mind - The Reith Lectures (Spændende bog omkring den menneskelige bevidsthed set ud fra moderne hjerneforskning.)

30. Øjvind Larsen: Forvaltning, etik og demokrati (Tankevækkende læsning omkring de etiske problemstillinger indenfor den offentlige sektor.)

Derudover vil jeg også gerne anbefale 3 gode opslagsværker på dansk:

31. Politikens filosofileksikon (Et meget omfattende opslagsværk med meget korte og præcise forklaringer.)

32. Hvem tænkte hvad? - Filosofiens Hvem Hvad Hvor (Et gammelt spændende filosofisk opslagsværk, der hører hjemme i enhver større filosofisk bogsamling.)

33. Politikens bog om de store filosoffer - fra Sokrates til Popper (Flot visuelt opslagsværk fyldt med billeder og meget lettilgængelig tekst omkring de største filosoffer.)

4 kommentarer:

Gustav Dahl sagde ...

Spændende. Vil bogmærke siden for eventuelt at vende tilbage, når jeg får mere tid til at læse bøger igen.

Louise sagde ...

Ja, det er faktisk super spændende (et ord der vist allerede er blevet nævnt lidt for mange gange i det her blogindlæg)! :-D Men det kan jo også være ret tidskrævende med networking osv.! Pudsigt sammenfald af vores titler (på blogindlæggene) men i mit forsvar så vil jeg gerne lige påpege, at jeg allerede skrev min titel i torsdags (I swear) – så jeg har altså ikke stjålet den fra dig! :-D Det må være noget med great minds think alike! :-D

Så kom jeg også lige i tanke om, at jeg måske også burde have skrevet, at man i dag kan få samtlige bøger (med undtagelse af Harry G. Frankfurt: The Importance of What We Care About) på dansk – så man er ikke nødvendigvis tvunget til at finde tysk- eller franskordbogen frem, hvis man ikke lige taler begge sprog flydende! :-D

Gustav Dahl sagde ...

Ellers er "Sofies Verden" vel et godt sted at starte, hvis man intet aner om filosofi? Jeg begyndte på den for nogle år siden, men kom desværre aldrig igennem på grund af ydre omstændigheder, og fordi det til sidst blev svært at huske forskel på de mange filosoffer.

Louise sagde ...

Ja, det er en udmærket bog til begyndere. Selvom jeg må indrømme, at jeg altid har syntes, at den var kedelig - så jeg kan sagtens forstå, hvis du gik i stå med at læse den! Prøv hellere nogle af de bøger, som jeg anbefaler - det er langt mere spændende læsning. Jeg kunne også godt have anbefalet Peter Thielst: Kierkegaards filosofi, hvis man syntes, at Søren Kierkegaard formulerer sig lidt for snørklet og langtrukkent. Jeg plejer nu personligt at læse ham uden at fokusere på det med religion (hvilket nogle vist anser som en dødssynd) for jeg syntes helt klart, at det er det livsfilosofiske, som er det vigtigste aspekt af Kierkegaards filosofi.

Derudover så tror jeg også, at det er meget almindeligt, hvis man læser om mange forskellige synsvinkler på en gang, at man kan komme til at blande dem sammen. Men det er nu ikke anderledes end, hvis man ikke kan huske folks navne – det lærer man med tiden (jo flere gange man hører dem). :-D